quit

99,31,14,445

Courtesy on total Data Digitized Statistics from MOL

65,89,400

Courtesy on G2C data from MOL

29,68,26,964

Courtesy on G2G data from MOL

68,96,98,081

Courtesy on Sangram Soft data from MOL

This Contact Helpline for eGramsoft & Payment System Related.

SERVICES COUNTS

Computer Sciences Corporation

Total B2C Counts537574
Total B2C Services154
Total Districts36

e Governance

Total Aspirants88232
Total ASSK-KC19767
Total Payroll Generated343964


Panchayat Enterprise Suite

PES Data Digitization41302169
TOTAL PES Applications11
Total Districts36

e Gram soft

Birth Registrations18842725
Death Registrations9365419
Marriage Registrations6915

अभिनंदन राष्ट्रीय स्तरावरील ई-पुरस्कार 2016-17 साठी महाराष्ट्राला तृतीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.Testimonial

Training Materials

E Gramsoft Installation And Registration Last Updated On :17/10/2017

Notification

You will find latest notification Coming soon

  • 10/Jan/2017 तुमच्या लॉगीन मध्ये ALLOTMENT LETTER विषयी अतिशय गंभीर बाब आढळून येत आहे. CSC 2.0 प्रमाणित पत्राव्यतिरिक्त दुसरे अमान्य पत्र UPLOAD झालेले आहेत.कुठलेहि CSC प्रमाणित नसलेले पत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही.प्रमाणित नसलेले पत्र केंद्रस्थळावर टाकले जावू नये ह्याची KC ने काळजी घ्यावी.
  • 10/Jan/2017 तुमच्या लॉगीन मध्ये ALLOTMENT LETTER विषयी अतिशय गंभीर बाब आढळून येत आहे. CSC 2.0 प्रमाणित पत्राव्यतिरिक्त दुसरे अमान्य पत्र UPLOAD झालेले आहेत.कुठलेहि CSC प्रमाणित नसलेले पत्र ग्राह्य धरले जाणार नाही.प्रमाणित नसलेले पत्र केंद्रस्थळावर टाकले जावू नये ह्याची KC ने काळजी घ्यावी.
  • 01/Mar/2017 CSC प्रमाणित, CSC केंद्राच्या यादीत काही जागेवर अद्याप ASSK केंद्र वाटप झालेले नाही. इच्छुक सदस्यांना आपल्या ग्रामपंचायतव्यतिरिक्त जवळील ग्रामपंचायत मध्ये अर्ज करण्याची हि सुवर्णसंधी आहे. यादी पाहण्यासाठी कृपया यादी वर क्लिक करावे . व तेथे लवकर अर्ज करावे म्हणजे CSC टीम ला (ASSK-KC) केंद्रचालकची निवड पूर्ण करता येईल. (ASSk-KC ) केंद्र चालक ची निवड प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शी करण्यात येत आहे.निवड प्रक्रिये मध्ये कुठल्याही प्रकारची देवाणघेवाण करण्यात येत नाही.तरी असा प्रकार आढळल्यास, त्वरित खाली द
  • 06/Apr/2017 प्रिय केंद्रचालक , तुमच्या ग्रामसेवकाच्या ERP लॉगीन मध्ये तुमची ASSK ची अलोटमेंट दिनांक पुष्टी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कृपया आपल्या ग्रामसेवकाशी त्वरित संपर्क साधून हे काम पूर्ण करावे . तुम्हाला सध्यस्थितीत मिळालेल्या मानधनाचे ताळमेळ ग्रामसेवकाने पुष्टी केलेल्या दिनांकापासून होणार आहे. केंद्राचालकाने अलोटमेंट दिनांक ग्रामसेवकाशी चर्चा करून अचूक असल्याची खात्री करावी - CSC 2.0 Team.
  • 13/Jul/2017 प्रिय केंद्रचालक,आपल्या ERP लॉगीनमध्ये Hardware Health Data Check List दिनांक 12/06/2017 उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.त्यामध्ये माहिती नोंद करून त्या प्रिंटवरती ग्रामसेवकांची सही व शिक्का घेऊन ती अपलोड करावी. वारंवार सूचना देऊन हि काही केंद्रचालकांनी अजूनही ही प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही . वरील प्रोसेस 17/07/2017 पर्यंत करणे बंधनकारक आहे. याची कृपया नोंद घ्यावी – CSC 2.0 टीम.
Star Performers

Best Performer will be highlighted under star performance coming soon